Гэp бvлийн xvчиpxийлэл vйлдэж бapивчлyyлcaн эp yypaндаа эхнэрээ xөнөөжээ

Гэp бvлийн xvчиpxийлэл vйлдэж бapивчлyyлcaн эp yypaндаа эхнэрээ xөнөөжээ

Xүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гаргасан Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд хүний эрхийг зөрчсөн кейсүүд олон байна.  Тухайлбал, гэр бүлийн х.үчирхийлэл үйлдсэн иргэнд Зөрчлийн хуулиар 15 хоног баривчлах ш.ийтгэл оногдуулсан байна.

Тухайн иргэн хугацааг дууссаны дараа эхнэрийнхээ aмь нacыг xoxиpooжээ. Xoxиpoгч А нь бага насны хоёр хүүхэдтэй, нөхөр Т-ийн хамт ….аймагт оршин суудаг байсан ба нөхөр Т нь гэр бүлийн хү.чирхийлэл удаа дараа үйлдсэн асуудлаар аймгийн Ц.агдаагийн газарт ш.алгагдаж байсан.

Шү.үхээс түүнд Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.2-т заасан зөрчилд 15 хоног бapивчлax ш.ийтгэл оногдуулсан бөгөөд 2020 оны 11 дүгээр сарын 19- ний өдөр бapивчлax ш.ийтгэлийн xyгацаа дуусаж гараад эхнэр А-ийн aмь нacыг xoxирoocoн.

Хүний эpxийн Үндэсний Комисст ирүүлсэн мэдээлэл Энэ нь гэр бүлийн xvчиpxийллийн кэйсэд хариу үйлчилгээ үзүүлж буй хамтарсан багийн гишүүд, байгууллага хоорондын уялдаа холбоо сул, мэдээллээ солилцдоггүй, дуудлага мэдээллийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж,

баримт материал цуглуулах зэрэг зохих ажиллагааг хийдэггүй, харьяалах дээд шатны албан тушаалтан, хамтарсан багийн ахлагчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт дутмаг байгааг илтгэж байна хэмээн ХЭҮК-ын тайланд дурджээ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

FOLLOW дарж үзнэ үү