Манайхан үнэгүй тарвас идэхээр aлaлцаж байна

Манайхан үнэгүй тарвас идэхээр aлaлцаж байна

Энэ жилийн баяр наадлмаар түрүүлсэн Аварга О.Хангай өөрийн тарьж ургуулсан тарвасаар ард түмнээ дайлахаар зар тавьсан. 19 хороололд авто зогсоол дээр өнөөдөр үнэгүй тарвас тарааж байгаа

бөгөөд иргэд маш олуулаа иржээ. Тухайн газар олон ажилчид тарвас зүсэж иргэдэд тарааж байгаа боловч идэхээр ирсэн иргэдийн хурдыг гүйцэхгүй байгаа бололтой.

Үнэгүй гэхээр маш ихээрээ ирэх учир хчмдралтай үнээр бараг зарах нь дээр байсан бололттой. Аварга Хангай өмнө нь тарвас тарьж бизнес хийдэг байсан. Тэрээр энэ жил аварга болсон тул ийнхүү арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм.

Энэ жилийн баяр наадлмаар түрүүлсэн Аварга О.Хангай өөрийн тарьж ургуулсан тарвасаар ард түмнээ дайлахаар зар тавьсан. 19 хороололд авто зогсоол дээр өнөөдөр үнэгүй тарвас тарааж байгаа

бөгөөд иргэд маш олуулаа иржээ. Тухайн газар олон ажилчид тарвас зүсэж иргэдэд тарааж байгаа боловч идэхээр ирсэн иргэдийн хурдыг гүйцэхгүй байгаа бололтой.

Үнэгүй гэхээр маш ихээрээ ирэх учир хчмдралтай үнээр бараг зарах нь дээр байсан бололттой. Аварга Хангай өмнө нь тарвас тарьж бизнес хийдэг байсан. Тэрээр энэ жил аварга болсон тул ийнхүү арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

FOLLOW дарж үзнэ үү